Fasta reglar till undergolv av skivor

Begreppsbestämningar

  • konstruktionsvirke:

    hållfasthetssorterat virke avsett för byggnadsdelar med huvudsaklig bärande funktion

  • undergolv:

    konstruktion som utgör underlag för golv

Till toppen av sidan