Hus 21
|
MER AmaNytt
KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL I HUS
Generation 
Hus 21

HSBKONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL I HUS

MER

Mätregel 1

Arbete mäts i längd.

Regeln gäller... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Se artikeln Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • läkt:

    virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan