KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL I HUS

Begreppsbestämningar

  • läkt:

    virke med tjocklek högst 50 mm och bredd högst 63 mm (TNC 95)

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan