Hus 21
|
AMA RA
Konstruktioner av längdformvaror av aluminium eller aluminiumlegering
Generation 
Hus 21

HSB.3Konstruktioner av längdformvaror av aluminium eller aluminiumlegering

AMA

SS-EN 1999-1-4 definierar tre konstruktionsklasser:

 • I ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anodisering:

  omvandling av metallyta till oxid genom elektrolys

 • austenitiskt rostfritt stål:

  huvudsaklig grupp av rostfritt stål. Den vanligaste sammansättningen är 18 procent krom och 8 procent nickel Tillsats av molybden ger ett stål med bättre korrosionsmotstånd. God formbarhet och korrosionsbeständighet medger ett stort användningsområde. Kan vara känsligt för kloridinducerad spänningskorrosion.

 • färgmaterial:

  ämne som ingår i färg, såsom bindemedel, pigment, torkmedel, lösningsmedel och tillsatsämne

 • glans:

  förmåga hos yta att speglande reflektera ljus En yta som har hög glans sägs vara blank, medan en yta som saknar glans sägs vara matt.

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • kontrollplan:

  dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • längdformvaror:

  varor vars geometriska form har ett bestämt tvärsnitt men godtycklig längd Längdformvaror är inte färdiga för självständig funktion utan är avsedda att byggas samman.

 • profilerad plåt:

    Exempel: se figurer.

 • svetsning:

  (vid plastmattor och dylikt:) hopfogning med hjälp av varmluft eller annan tillförd värme och svetstråd (vid tätskiktsmattor:) smältning av klisterasfalt som påförts tätskiktsmattan på fabrik. Svetsning utförs normalt med gasolutrustning (av metall:) åstadkommande av förbindning mellan ett arbetstyckes delar, med eller utan tillsatsmaterial, genom uppvärmning till minst grundmaterialets smälttemperatur

 • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt.

Till toppen av sidan