Hus 21
|
AMA RA
Ytterväggar av glaselement
Generation 
Hus 21

GSR.12Ytterväggar av glaselement

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Bärprofiler

Stål

Profiler ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Under denna kod och rubrik redovisas glasade konstruktioner ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • floatglas:

  kan även benämnas flytglas och flytplanat glas genomsynligt planglas som under ett skede i tillverkningen har flutit på en yta av smält metall (flytplaning) och samtidigt värmts uppifrån (TNC 95)

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • yttervägg:

  vägg som innehåller ytterklimatskärm Ytterväggar innehåller normalt både ytterklimatskärm och innerklimatskärm med mera.

Till toppen av sidan