Yttertak av glaselement

Begreppsbestämningar

 • floatglas:

  kan även benämnas flytglas och flytplanat glas genomsynligt planglas som under ett skede i tillverkningen har flutit på en yta av smält metall (flytplaning) och samtidigt värmts uppifrån (TNC 95)

 • laminerat glas:

  glas bestående av flera glasskikt som är förenade med hjälp av mellanliggande plastskikt

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan