Hus 21
|
AMA RA MER
KONSTRUKTIONER AV ISOLERELEMENT FÖR HUS
Generation 
Hus 21

GSPKONSTRUKTIONER AV ISOLERELEMENT FÖR HUS

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Märkning

Sandwichelement ska... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Information:

 • CIB 257: 23 Oct 2000...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

MER

Mätregel 1

Arbete mäts i area.

Regeln gäller väggar med... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • profilerad plåt:

    Exempel: se figurer.

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

 • ytterbjälklag:

  bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan