Hus 21
|
AMA RA
Konstruktioner av element av korslimmat trä (KL-trä)
Generation 
Hus 21

GSN.7Konstruktioner av element av korslimmat trä (KL-trä)

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Element av korslimmat trä (KL-trä) ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Under denna kod och rubrik anges ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • KL-trä:

    kan även benämnas korslimmat trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera udda antal skikt

  • korslimmat trä:

    kan även benämnas KL-trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera udda antal skikt

  • målfuktkvot:

    begärd fuktkvot i ett virkesparti, uttryckt som ett procenttal Målfuktkvot definieras i SS-EN 14298. Standarden beskriver även ett virkespartis tillåtna medelfuktkvot och spridning av fuktkvoten hos enskilda virkesstycken. Målfuktkvot är inte tillämpbar för limträ, KL-trä och fanerträ. Vid tillverkning av limträ, KL-trä och fanerträ utgår man från begreppet referensfuktkvot, som är den fuktkvot vid vilken måldimension uppnås.

Till toppen av sidan