Sammansatta konstruktioner av limträ

Begreppsbestämningar

  • limträ:

    material som består av flera hoplimmade lameller med fibrerna orienterade i elementets längdriktning (TNC 95)

Till toppen av sidan