Konstruktioner av förtillverkade takstolar av trä

Begreppsbestämningar

  • konstruktionsvirke:

    hållfasthetssorterat virke avsett för byggnadsdelar med huvudsaklig bärande funktion

  • yttertak:

    konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan