Hus 21
|
AMA RA
KONSTRUKTIONER AV ELEMENT AV AUTOKLAVERAD LÄTTBETONG I HUS
Generation 
Hus 21

GSEKONSTRUKTIONER AV ELEMENT AV AUTOKLAVERAD LÄTTBETONG I HUS

RA

Information:

  • BST TR 2000:2 Riktlinjer för användandet ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • autoklaverad lättbetong:

    högtrycksånghärdad (autoklaverad) lättbetong framställd av i huvudsak oorganiskt bindemedel (till exempel kalk eller cement), finkornigt kiselsyrahaltigt material (till exempel sand), porbildande medel (till exempel aluminiumpulver) och vatten (TNC 95)

  • fästdon:

    don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

Till toppen av sidan