Yttertak och ytterbjälklag av element av autoklaverad lättbetong

Begreppsbestämningar

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan