Hus 21
|
AMA RA
KONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I HUS
Generation 
Hus 21

GSCKONSTRUKTIONER AV BETONGELEMENT I HUS

AMA

Betongelement som omfattas av en harmoniserad standard ska ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange exponeringsklass enligt SS-EN 206 för betong och ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • borstning:

  (vid målning:) avlägsnande av lösa föroreningar, rost och löst bunden färg från yta med hjälp av stålborste eller annan hård borste (på betong:) avdragen yta som borstas med kvast

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • maskinslipad yta:

  (på betong:) stålglättad yta eller finglättad yta som slipats med betongslipmaskin efter betongens hårdnande

 • målningsbehandling:

  del av utförande vid uppbyggnad av ett ytskikt i ett målningsarbete Exempel: Grundning, spackling, strykning, tapetsering och vävsättning.

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • spackling:

  utjämning av underlagets ojämnheter

 • strykning:

  påföring av färg eller dylikt Strykning kan förutom penselstrykning även innefatta andra påföringsmetoder.

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

Till toppen av sidan