Konstruktioner av förtillverkade betongbalkar till bjälklag

Begreppsbestämningar

  • bjälklag:

    horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

  • gipsbruk:

    bruk med gips som bindemedel

Till toppen av sidan