Skorstenar av lättklinkerbetongblock

Begreppsbestämningar

  • puts:

    ytskikt av bruk

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan