Väggar av lättklinkerbetongblock

Begreppsbestämningar

  • bjälklag:

    horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

  • tak:

      Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

  • vinkel:

    kan benämnas innerhörn se figur, jämför hörn

Till toppen av sidan