Väggar av autoklaverade lättbetongblock

Begreppsbestämningar

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • skifthöjd:

  (i murverk:) murstenens höjd plus en liggfog

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • vinkel:

  kan benämnas innerhörn se figur, jämför hörn

Till toppen av sidan