Hus 21
|
AMA RA
MURVERK AV BETONGSTEN, BETONGBLOCK E D I HUS
Generation 
Hus 21

FSDMURVERK AV BETONGSTEN, BETONGBLOCK E D I HUS

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Murstenar och murblock ska ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

För armerat murverk rekommenderas anpassad ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bruk:

    blandning av ett eller flera bindemedel, sand eller krossat stenmaterial med kornstorlek i huvudsak under 6 mm, eventuellt tillsatsmedel samt vatten (TNC 95) Bruk kan indelas efter användningsområde i murbruk och putsbruk. Brukets sammansättning anges i viktdelar eller i volymdelar med bokstavsbeteckning för bindemedel och med tal, av vilka det sista alltid anger sandmängden. viktbeteckningar: K 100/1 050 betecknar ett kalkbruk bestående av 100 kg kalk och 1 050 kg sand. M1 00/900 betecknar ett murcementbruk bestående av 100 kg murcement och 900 kg sand. KC 35/65/550 betecknar ett kalkcementbruk bestående av 35 kg kalk, 65 kg cement och 550 kg sand. I bruksbeteckningar med flera bindemedel ska summan av bindemedelstalen alltid vara 100. volymbeteckningar: K 1:5 betecknar ett kalkbruk bestående av 1 volymdel kalk och 5 volymdelar sand. KC 2:1:12 betecknar ett kalkcementbruk bestående av 2 volymdelar kalk, 1 volymdel cement och 12 volymdelar sand.

  • murblock:

    formvara som är avsedd för murverk och som har ett format lämpat för hantering med två händer; jämför mursten (TNC 95)

Till toppen av sidan