Skikt av hårdbetong med stålglättad yta på trappsteg och vilplan

Till toppen av sidan