Skikt av hårdbetong på trappsteg och vilplan

Begreppsbestämningar

  • hårdbetong:

    betong med förhöjd hållfasthet och slitstyrka

Till toppen av sidan