Hus 21
|
AMA RA MER
Undergolv och golv av platsgjuten betong
Generation 
Hus 21

ESE.5Undergolv och golv av platsgjuten betong

AMA

Pågjutning

Betongsammansättning, komprimering ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Undergolv och golv av betong dimensioneras med hänsyn ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

MER

Mätregel

Arbete mäts i area.

Komplettering av ersättningsregeln

... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betonggolv:

  golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

 • hårdbetong:

  betong med förhöjd hållfasthet och slitstyrka

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • separationsskikt:

  (hos betong:) ytskikt med låg hållfasthet, som bildas genom att cement, finpartiklar och vatten anrikas i betongytan

 • storkök:

  kök avsett för beredning och tillagning av livsmedel utanför enskilt hushåll (TNC 95)

 • stålglättad yta:

  (på betong:) brädriven yta som slätbehandlats med stålskiva eller dylikt

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan