Undergolv och golv av platsgjuten betong

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betonggolv:

  golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • hårdbetong:

  betong med förhöjd hållfasthet och slitstyrka

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • separationsskikt:

  (hos betong:) ytskikt med låg hållfasthet, som bildas genom att cement, finpartiklar och vatten anrikas i betongytan

 • storkök:

  kök avsett för beredning och tillagning av livsmedel utanför enskilt hushåll (TNC 95)

 • stålglättad yta:

  (på betong:) brädriven yta som slätbehandlats med stålskiva eller dylikt

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan