Hus 21
|
AMA RA
ARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I HUS
Generation 
Hus 21

ESCARMERING, INGJUTNINGSGODS, FOGBAND M M I HUS

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Armering och ingjutningsgods ska sättas fast i... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Om det i ett projekt ställs krav på att armering ska... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • svetsning:

    (vid plastmattor och dylikt:) hopfogning med hjälp av varmluft eller annan tillförd värme och svetstråd (vid tätskiktsmattor:) smältning av klisterasfalt som påförts tätskiktsmattan på fabrik. Svetsning utförs normalt med gasolutrustning (av metall:) åstadkommande av förbindning mellan ett arbetstyckes delar, med eller utan tillsatsmaterial, genom uppvärmning till minst grundmaterialets smälttemperatur

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan