Hus 21
|
AMA RA MER
Ingjutningsgods m m i platsgjuten betongkonstruktion
Generation 
Hus 21

ESC.2Ingjutningsgods m m i platsgjuten betongkonstruktion

AMA

Placering av ingjutningsgods får inte äventyra en ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Om missfärgning av synliga betongytor eller annan ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

MER

Mätregel 1

Arbete mäts i vikt för kantskoningar, ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bjälklag:

    horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

Till toppen av sidan