Hus 21
|
RA
Bruksnät i plan
Generation 
Hus 21

BJC.112Bruksnät i plan

RA

Bruksnät i plan upprättas ofta i de fall när ett ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hus:

    byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

Till toppen av sidan