DEMONTERING

Begreppsbestämningar

  • avfall:

    föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1§)

  • demontering:

    borttagande med vissa krav på försiktighet. Material och utrustning som demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i entreprenaden se även under rivning

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras se även under demontering

Till toppen av sidan