Hus 21
|
RA
Väderskyddsanordningar vid arbete för hus
Generation 
Hus 21

BCS.11Väderskyddsanordningar vid arbete för hus

RA

Under denna kod och rubrik anges tekniska krav på ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • väderskydd:

    temporär konstruktion som är avsedd att täcka över eller kapsla in en yta där arbete pågår med en byggnad eller en anläggning, för att skydda personal och byggnadsverk från klimatisk påverkan

Till toppen av sidan