Utförda undersökningar av hus

Begreppsbestämningar

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras se även under demontering

Till toppen av sidan