Undergolv

Begreppsbestämningar

 • bakfall:

  lutning motsatt avsedd fallriktning

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • fanergolv:

  golvbeläggning med ytskikt av fanerträ med tjocklek kring 1,0 mm på underlag av en lamellträbaserad skiva med en totaltjocklek på ca 7–10 mm

 • fogsprång:

  avstånd mellan kanterna på fogens båda sidor Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33. fogsprång vid upplag Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33.

 • fästmassa:

  massa som medger läggning och sättning av beläggningar och beklädnader i tunna skikt

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • lamellparkett:

  parkett med slitskikt av träfaner tjockare än 2,5 mm

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan