Kompletterande väggkonstruktioner - puts

Begreppsbestämningar

  • tolerans:

    tillåten avvikelse från angivet värde

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • ytskikt:

    tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan