Ytterklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag

Begreppsbestämningar

  • profilerad plåt:

      Exempel: se figurer.

  • tätskiktsmatta:

    matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

Till toppen av sidan