Stombjälklag - element av trä eller träbaserat material

Begreppsbestämningar

 • bakfall:

  lutning motsatt avsedd fallriktning

 • fanerträ:

  material som består av hoplimmade träfanerark med fibrerna orienterade i balkelementets längdriktning, alternativt med vissa av fanerskikten orienterade i skivelementets tvärriktning Fanerträ kan även benämnas LVL (Laminated Veneer Lumber).

 • fogsprång:

  avstånd mellan kanterna på fogens båda sidor Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33. fogsprång vid upplag Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33.

 • korslimmat trä:

  kan även benämnas KL-trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera udda antal skikt

 • limträ:

  material som består av flera hoplimmade lameller med fibrerna orienterade i elementets längdriktning (TNC 95)

 • träbaserat material:

  material som är tillverkat av sönderdelat trä, eventuellt med tillsatt bindemedel Exempel: träfiberskivor, spånskivor och plywood.

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

Till toppen av sidan