Stomytterväggar - platsgjuten betong

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • tolerans:

    tillåten avvikelse från angivet värde

Till toppen av sidan