Stominnerväggar - element av betong

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • fogförskjutning:

  avstånd mellan fogars centrumlinjer Mätning av fogförskjutning, se Måttdefinitioner – Nr 30.

 • fogsprång:

  avstånd mellan kanterna på fogens båda sidor Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33. fogsprång vid upplag Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33.

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • tunnputs:

  puts med tjocklek upp till 8 mm

Till toppen av sidan