Brandtätning av fogar i hus

Begreppsbestämningar

  • bottningslist:

    list som monteras i fog för att ge fogmassan önskat tvärsnitt

  • hus:

    byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

Till toppen av sidan