Tätning av invändiga rörelsefogar i ytterbjälklag med fogmassa

Begreppsbestämningar

  • fogmassa:

    massa avsedd att fylla fogar

  • ytterbjälklag:

    bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan