Information till drift- och underhållspersonal för hus

Begreppsbestämningar

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • hus:

    byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

Till toppen av sidan