Nedkylningsskåp med inbyggt kylaggregat

Begreppsbestämningar

  • köldmedium:

    ett medium som är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2007:846)

Till toppen av sidan