DISKMASKINER I STORKÖK E D

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • storkök:

    kök avsett för beredning och tillagning av livsmedel utanför enskilt hushåll (TNC 95)

Till toppen av sidan