Väggluckor

Begreppsbestämningar

  • dagermått:

    mått i en öppning, till exempel mur- eller karmöppning

  • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

  • ångspärr:

    materialskikt avsett att försvåra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion; jämför fuktskydd

Till toppen av sidan