Ytterdörrar

Begreppsbestämningar

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • ångspärr:

    materialskikt avsett att försvåra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion; jämför fuktskydd

Till toppen av sidan