Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, väggpartier o d

Begreppsbestämningar

  • droppbleck:

    bleck för avledning av vatten vid till exempel altaner, balkonger, luckor, överkant fönster, dörrar och dylikt

  • fuktkvot:

    kvot mellan materialets innehåll av förångningsbart vatten och materialets torra vikt, se även målfuktkvot Fuktkvot anges normalt i procent.

  • fuktskydd:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport såväl i ångfas (fuktdiffusion och fuktkonvektion) som i vätskefas utan övertryck (kapillärsugning) till byggnadsdelar

Till toppen av sidan