BEKLÄDNADER AV PLASTBASERAD MASSA

Begreppsbestämningar

  • beklädnad:

    ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

  • betong:

    material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • impregnering:

    behandling med lösning som tränger in i materialet Impregnering av trä utförs vanligen för att skydda mot angrepp av organismer, exempelvis svampar eller insektslarver.

Till toppen av sidan