Beläggningar av golvavjämningsmassa för avjämning av underlag för beläggning

Begreppsbestämningar

  • beläggning:

    ytskikt på golv, trappor och dylikt Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beläggning. Vid stålbyggnad används begreppet beläggning även för färg.

  • golvavjämningsmassa:

    massa som används för förbättring av planhet hos underlag. Massan är pumpbar och kan vara självutjämnande. Läggs normalt i skikt om 0–50 mm

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan