Beläggningar av massiv stavparkett inomhus på brädor, spånskivor, plywoodskivor e d

Begreppsbestämningar

 • fuktskydd:

  materialskikt avsett att försvåra fukttransport såväl i ångfas (fuktdiffusion och fuktkonvektion) som i vätskefas utan övertryck (kapillärsugning) till byggnadsdelar

 • limning:

  (allmänt:) sammanfogning med lim (vid målningsarbeten:) strykning med limlösning

 • stavparkett:

  parkett som består av stavar som sammanfogas till olika mönster Stavarna kan vara kortstav eller långstav.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan