SKYDDSBELÄGGNING I HUS

Begreppsbestämningar

  • hus:

    byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

  • skyddsbeläggning:

    beläggning avsedd att skydda underliggande yta mot mekanisk och klimatisk påverkan

Till toppen av sidan