Armerad puts på underlag, på vägg inomhus

Begreppsbestämningar

  • puts:

    ytskikt av bruk

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan