Skikt av cementspånskivor i vägg, pelare e d utomhus

Begreppsbestämningar

  • kant i kant:

    skarv där våderna skjuts stumt mot varandra vid uppsättning av tapet och väv

  • rörelsefog:

    fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan