Skikt av spånskivor i vägg, pelare e d inomhus

Begreppsbestämningar

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan