Skikt av impregnerade porösa träfiberskivor i vägg, pelare e d utomhus

Begreppsbestämningar

  • vindskydd:

    materialskikt som är avsett att hindra luftrörelser genom byggnadsdel

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan