Skikt av gipsbaserade skivor med pappersfiberarmering på underlag av träskivor i vägg, pelare e d inomhus

Begreppsbestämningar

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan