Taktäckningar av överläggsplattor e d av profilerad plåt med lutning minst 1:7 (8°)

Begreppsbestämningar

  • byggpapp:

    armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

  • sidöverlapp:

    längsfog i profileringsriktningen mellan två överlappande överläggsplattor

  • profilerad plåt:

    Exempel: se figurer.

Till toppen av sidan